Voorwaarden bleekactie:

       De minimale leeftijd voor participatie aan deze actie is 18 jaar.

       De winnaar heeft recht op 1 kit met in totaal 10 trays.

       Elke deelnemer mag een keer participeren.

       Elke deelnemer zal voor ontvangt eerst door de tandarts gezien moeten worden om te beoordelen of het gebit geschikt is om te bleken (kosteloos).

       Tandenbleken kan soms tandgevoeligheid veroorzaken. Dit is geheel op eigen risico.

       Wij kunnen niet garanderen dat bij u het beoogd effect zal optreden. Garantie op de hoeveelheid wittere tinten van de tanden geven wij dan ook niet.

       Deze actie is niet inwisselbaar voor andere services, diensten of behandelingen.

       Het weggeven en/ of verkopen van deze bleekkitjes aan derden is niet toegestaan.

Terms and conditions teeth whitening promotion:

       The minimum age to participate in this promotion is 18 years.

       The winner is entitled to 1 kit with a total of 10 trays.

       Each participant is allowed to participate once.

       Each participant will have to be seen by the dentist before receiving the package to assess whether the teeth are suitable for whitening (free of charge).

       Teeth whitening can sometimes cause tooth sensitivity. This is entirely at your own risk.

       We cannot guarantee that the intended effect will occur for everyone. We therefore do not provide a guarantee on the number of whiter shades of the teeth.

       This promotion cannot be exchanged for any other services or treatments.

       It is not permitted to give away or sell these whitening kits to third parties.

nl_NL_formalNL